خلاصه ای از تعمیر و نگهداری AC خودکار و خطاهای رایج و تجزیه و تحلیل موردی تهویه مطبوع خودرو 19

موارد خرابی تهویه مطبوع خودرو

1 بعد ازکولر ماشینمدتی در یخچال نگهداری شده است، تهویه هوا کافی نیست و حباب های هوا در سوراخ شیشه ای مخزن ذخیره مایع وجود دارد.

پس از بررسی علت خرابی: در اثر لرزش خودرو در هنگام رانندگی، مفاصل سیستم شل شده و نشتی ایجاد می شود که باعث کاهش مبرد و کاهش ظرفیت خنک کننده می شود.

روش درمان: برای یافتن نشتی از چشم غیر مسلح یا نشت یاب استفاده کنید و قسمت شل را سفت کنید.اگر همچنان نشتی وجود داشت، یک ورق مسی را به محل اتصال اضافه کنید تا نشت را متوقف کنید

2 کولر خودرو خنک نمی شود، هوای گرم در خروجی هوا وجود دارد، بین ورودی و خروجی شیر انبساط اختلاف دما وجود دارد و مقدار گیج فشار پایین بسیار کم است.

پس از بررسی، علت خرابی: نشت کامل سیستم تبرید یا سنسور دما روی آنشیر انبساطفرسوده شده و باعث نشت مبرد می شود، به طوری که سوراخ سوپاپ شیر انبساط بسته می شود، جریان مبرد متوقف می شود و تبرید نمی تواند خنک شود.

روش درمان: بررسی کنید که آیا سنسور دما فرسوده شده است یا خیر، و در صورت آسیب دیدن آن را تعویض کنید.اگر آسیب ندیده است، سیستم تبرید را به طور کامل بررسی کنید، قطعات نشتی را تعمیر کنید و مبرد را دوباره پر کنید.

3 هوا در خروجی هوای کولر خودرو سرد نیست، دمای آنکمپرسور AC خودکارافزایش می یابد، نشانگر فشار پایین به سرعت کاهش می یابد، قرائت روی گیج فشار بالا بسیار زیاد است، و علت خطا بررسی می شود: ناخالصی های زیادی در سیستم وجود دارد، و صفحه فیلتر شیر انبساط بیش از حد کثیف است. که باعث می شود مبرد به سمت شیر ​​انبساط جریان یابد و نتواند به جلو حرکت کند.در این زمان، شیر انبساط کرم نازک یا عرق می کند

روش درمان: از شکاف برای باز کردن سیستم تهویه مطبوع برای رفع گرفتگی آنی استفاده کنید.اگر انسداد جدی است، صفحه فیلتر باید تمیز شود، سیستم باید تخلیه شود و مبرد باید دوباره پر شود.

car air conditioning


زمان ارسال: مارس-21-2022